Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/0465/2020

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu do składania ofert na zakup oraz dostawę nowego nieużywanego sprzętu wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych do Dziennego Domu Opieki Seniora w Nowym Targu. Szczegółowy wykaz sprzętów oraz warunków koniecznych do spełnienia znajduje się w zapytaniu oraz załącznikach. Termin realizacji zamówienia wynosi do siedmiu dni roboczych. W celu zgłoszenia swojej oferty należy uzupełnić załączniki…

Czytaj dalej

Ważne! Wystartowała rekrutacja – dołącz do nas!

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich gmina Nowy Targ wzbogaca się w nowoczesną, wyspecjalizowaną placówkę zapewniającą dzienną opiekę i aktywizację osobom starszym oraz wspomagającą i odciążającą w tym zakresie ich rodziny – czyli Dzienny Dom Opieki Seniora. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji skierowanej do mieszkańców gminy. Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy złożyć, formularzy do wypełnienia oraz wszelkie niezbędne…

Czytaj dalej

Bezpłatna oferta domów: opieki seniora i medycznej

Jesteś opiekunem osoby starszej lub niesamodzielnej? Codzienna opieka uniemożliwia Ci podjęcie pracy? Nasza oferta skierowana jest do podopiecznych osób, które na co dzień zajmują się najbliższymi wymagającymi zaktywizowania oraz wsparcia w zakresie rehabilitacji. Już w te wakacje startują dwa projekty dedykowane osobom, które z różnych względów mają problemy z codziennym, aktywnym funkcjonowaniem. Pierwszy dotyczy tylko seniorów, którzy pod opieką profesjonalnego…

Czytaj dalej

Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w ramach unijnego projektu mającego na celu wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi,w tym osobami starszymi), poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te będą realizowane w nowoczesnej placówce medycznej – Medical Clinic Podhale w miejscowości Waksmund, 8 km od Nowego Targu. Celem projektu jest organizacja wysokiej jakości opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej nad osobami niesamodzielnymi…

Czytaj dalej