Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich gmina Nowy Targ wzbogaca się w nowoczesną, wyspecjalizowaną placówkę zapewniającą dzienną opiekę i aktywizację osobom starszym oraz wspomagającą i odciążającą w tym zakresie ich rodziny – czyli Dzienny Dom Opieki Seniora.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji skierowanej do mieszkańców gminy. Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy złożyć, formularzy do wypełnienia oraz wszelkie niezbędne dane dotyczące tego projektu, znajdą Państwo w zakładkach: Oferta i Rekrutacja.

Celem głównym działalności placówki jest poprawa funkcjonowania seniorów w środowisku zewnętrznym – efektem zrealizowanych usług ma być osiągnięcie oraz utrzymanie przez podopiecznych optymalnego poziomu aktywności i samodzielności. Drugim celem jest umożliwienie opiekunom rodzinnym realizowanie pracy zawodowej, a niepracującym z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny – uaktywnienia zawodowego.