Oferta Dzienny Dom Opieki Seniora

Zakres usług

Adres: ul. Królowej Jadwigi 2334-400 Nowy Targ

Jesteś mieszkańcem powiatu nowotarskiego w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, który ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego?

SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Opieki Seniora”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu nowotarskego poprzez utworzenie ośrodka dla osób starszych, niesamodzielnych oraz zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych. Pełny zakres świadczeń usługi edukacyjne i kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne, usługi aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.

W okresie trwałości dysponujemy 30 miejscami świadczenia usług. Nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

POBYT W PLACÓWCE JEST ODPŁATNY ! Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie.

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel.: 500268445 e-mail: kontakt@zlotywiekpodhale.pl

Rodzaj i sposób świadczenia usług w naszej placówce uwzlędnia indywidualne potrzeby naszych podopiecznych – w tym sprawność intelektualną, fizyczną oraz ogólny stan zdrowia.

Podchodzimy do uczestników naszego projektu ze szczególną troską, wdrażając holistyczną aktywizację dostosowaną do wieku oraz kondycji seniorów, realizowaną pod okiem doświadczonego personelu oraz z zapewnioną opieką medyczną.