Oferta Dzienny Dom Opieki Seniora

Zakres usług

Rodzaj i sposób świadczenia usług w naszej placówce uwzlędnia indywidualne potrzeby naszych podopiecznych – w tym sprawność intelektualną, fizyczną oraz ogólny stan zdrowia.

Podchodzimy do uczestników naszego projektu ze szczególną troską, wdrażając holistyczną aktywizację dostosowaną do wieku oraz kondycji seniorów, realizowaną pod okiem doświadczonego personelu oraz z zapewnioną opieką medyczną.