Kryteria przyjęcia Dzienny Dom Opieki Seniora

W naszej placówce zapewniamy pomoc i opiekę dzienną osobom powyżej 60 roku życia, które z różnych względów można określić mianem mniej samodzielnych, zarówno ze względu na stan fizyczny, jak również z uwagi na kondycję psychiczną. Ograniczona samodzielność jest podstawą wdrożenia terapii aktywizująco-usprawniajacej, której celem jest poprawa sprawności i jakości życia naszych podopiecznych.

Zapraszamy do naszej placówki seniorów, którym obniżenie sprawności fizycznej utrudnia wykonywanie codziennych czynności – przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów, zaspokojenie niezbędnych potrzeb czy po prostu swobodne wyjście z domu. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia fizycznego w zakresie poruszania się, czynności autopielęgnacyjnych, wymagające wdrożenia fizjoterapii.

Senior skierowany do Dziennego Domu Opieki Seniora nie może być całkowicie niesamodzielny (np. być osobą bez kontaktu, sparaliżowaną, leżącą) – warunkiem jest możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach czy fizjoterapii.
Dzienny Dom Opieki Seniora to miejsce, gdzie mogą zakwalifikować się osoby cierpiące na dolegliwości natury emocjonalnej: nerwice, depresję, brak poczucia bycia potrzebnym, brak perspektyw i niechęć do bycia aktywnym. Bezradne w samodzielnym załatwianiu codziennych spraw czy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wycofane, posiadające trudności w zorganizowaniu sobie zajęć i czasu czy w utrzymaniu relacji z innymi.