Home

Dowiedz się więcej

Najważniejsze są relacje i poczucie bycia wysłuchanym

Zdajemy sobie sprawę z faktu, jak istotne są dla każdego z nas relacje rodzinne i jak ważna jest świadomość, że osoba starsza, która znajduje się pod zewnętrzną opieką, jest w pełni bezpieczna, traktowana z wyjątkową uwagą i szacunkiem. Dlatego naszym absolutnym priorytetem jest indywidualne podejście i wsłuchanie się w potrzeby seniorów.

Istotne są również relacje z osobami spoza rodziny – możliwość skonfrontowania z osobami w podobnym wieku, o podobnych problemach. Nawiązanie nowych znajomości i wyjście do ludzi to często silny bodziec, motywujący seniorów do zawalczenia o bycie bardziej aktywnym. Nasz dom jest tym samym przestrzenią spotkań i wymiany doświadczeń.

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/0465/2020

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu do składania ofert na zakup oraz dostawę nowego nieużywanego sprzętu wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych do Dziennego Domu Opieki Seniora w Nowym Targu. Szczegółowy wykaz sprzętów oraz warunków koniecznych do spełnienia znajduje się w zapytaniu oraz załącznikach. Termin realizacji zamówienia wynosi do siedmiu dni roboczych. W celu zgłoszenia swojej oferty należy uzupełnić załączniki…

Bezpłatna oferta domów: opieki seniora i medycznej

Jesteś opiekunem osoby starszej lub niesamodzielnej? Codzienna opieka uniemożliwia Ci podjęcie pracy? Nasza oferta skierowana jest do podopiecznych osób, które na co dzień zajmują się najbliższymi wymagającymi zaktywizowania oraz wsparcia w zakresie rehabilitacji. Już w te wakacje startują dwa projekty dedykowane osobom, które z różnych względów mają problemy z codziennym, aktywnym funkcjonowaniem. Pierwszy dotyczy tylko seniorów, którzy pod opieką profesjonalnego…

Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w ramach unijnego projektu mającego na celu wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi,w tym osobami starszymi), poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te będą realizowane w nowoczesnej placówce medycznej – Medical Clinic Podhale w miejscowości Waksmund, 8 km od Nowego Targu. Celem projektu jest organizacja wysokiej jakości opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej nad osobami niesamodzielnymi…

Dzienny Dom Opieki Seniora

Zobacz ofertę
Dziennego Domu Opieki Seniora

Dowiedz się więcej

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Zobacz ofertę
Dziennego Domu Opieki Medycznej

Dowiedz się więcej!