Postępowanie do składania ofert na usługę cateringową DDOS

Zapraszamy wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu do składania ofert na usługę cateringową w okres 10-08-2020 do 31-08-2020 r. 

  1. W celu zgłoszenia swojej oferty należy uzupełnić załączniki od 1 do 3 do zapytania ofertowego i dostarczyć w terminie do 07-08-2020 r. do godz. 15.00. w następujący sposób:
    Osobiście pod adresem przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund, w godzinach 9:00-15:00 (ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie podpisanej „rozeznanie rynku 1/0465/2020/RR” lub
  2. Za pośrednictwem poczty na adres przedsiębiorcy, ul. Nowotarska 294, 34-431 Waksmund z dopiskiem „rozeznanie rynku 1/0465/2020/RR” decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów lub
  3. Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zlotywiekpodhale.pl (skany podpisanych dokumentów) w temacie maila należy wpisać „rozeznanie rynku 1/0465/2020/RR” decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów.

Załączniki:

  1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy – kliknij
  2. załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – kliknij
  3. załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – kliknij
  4. Rozeznanie rynku 1/0465/2020/RR – kliknij

Gorąco zachęcamy do składania ofert!